light-5315917_1920%2010-me.jpg

KRIS­TUS­VA­LO

IMG-20200823-WA0000-me.jpg

MIN­KÄ­LAI­NEN TARINA LIITTYY VÄ­LIT­TÄ­MÄÄ­NI KRIS­TUS­VA­LOON JA MITÄ SE ON?

Ollessani vasta alle kouluikäinen sain kosketuksen Kristusvaloon. Minulle aukeni yhteys valkoiseen parantavaan Kristusvaloon, joka antoi minulle selvänäön. Ymmärsin, että minulla olisi kyky auttaa tällä energialla ihmisiä, mutta sain myös tietää, että minulla ei olisi vielä tähän oikeutta. En voisi parantaa ihmisiä ilman heidän suostumustaan ja avunpyyntöään. Niinpä tietoisesti halusin unohtaa yhteyden luonnolliseen parantajan kykyyni.


Vuosina 2014–2017 Luoja alkoi ottamaan minuun yhä enemmän yhteyttä. Yhä useammin Valosta vastaanottamieni kanavointien välittäjänä olikin Luoja. Yhteys alkoi olemaan myös varauksetonta. Syksyllä 2018–2019 sain vastaanottaa Luojalta voimallisia tehtävävihkimyksiä. Luoja teki minulle myös Kristusvalonkanavan vihkimyksen. Näitä Valon koodauksia tehtiin lukuisia kertoja. Tämän myötä välittämäni energiahoidot muuttuivat. Tunsin yhä vahvemman yhteyden Luojaan ja Luoja alkoi välittämään varauksettomasti viestiä ja ohjausta kauttani. Sekä minä että hoidettavani aloimme saada kokemuksen Luojan läsnäolosta. Näin selvänäön kautta hoidoissa olevan mukana enkeleiden lisäksi myös Pyhän Hengen, joka välittää kirkasta valkoista parantavaa Kristusvaloa. Sain muistikuvan tuosta lapsuuden kokemuksesta, jolloin olin yhteydessä Kristusvaloon. Muistin myös Pyhän Hengen läsnäolon noissa keskusteluissa Luojan kanssa.


Pyhä Henki toimii Luojan palvelutehtävässä, ja on läsnä hoidoissani. Hoidoissani ovat usein läsnä myös Kristus-aspektin Valon auttajia sekä Mestareita.

light-5315917_1920-me.jpg

MEILLÄ JO­KAI­SEL­LA ON SA­MA­NAR­VOI­NEN JA ARVOKAS TEHTÄVÄ SEKÄ OMA PAIKKAMME TÄSSÄ MUU­TOK­SIEN AJAN OLE­MUK­SES­SAM­ME.

Olen ollut koko elämäni ajan yhteydessä Korkeampaan itseeni ja Luojaan. Yhdistyminen Korkeamman itseni kanssa tapahtui n. 10 vuotta sitten, josta seurasi Ylösnousemuskokemus Luojaan. Tunsin Kristustulen laajenevan sydämessäni ja sain pysyvää rauhaa rakenteeseeni. Tietoisuuden laajentuessa, herkkyyteni kokea energioita kasvoi valtavasti.

Käyn yhä syvempää Ylös­nouse­mus­pro­ses­sia Luojaan, Alkulähteeseen.

Haasteellinen elämänpolkuni on opettanut minut osaltaan elämäntehtävääni. En uskaltaisi perustaa tällaista palvelua, ellen täydellä varmuudella luottaisi yhteyteeni. Ymmärrän vastuuni ja ymmärrän mitä se tarkoittaisi itselleni, ellen olisi absoluuttisen rehellinen.


OLEMME SIIRTYNEET AJAN OLEMUKSESSAMME KRIS­TUS­TIE­TOI­SUU­TEEN


Syksyllä 2019 ollessani yhteydessä Äiti Maahan sain energeettisen kokemuksen ja tiedon Kris­tus­tie­toi­suu­teen siirtymisestämme. Olemme siirtyneet ajan olemuksessamme Kris­tus­tie­toi­suu­teen 21.12.2019 portaalissa.

Kristustietoisuus on Sydän- ja Sielutietoisuutta, joka on Ykseystietoisuutta. Ykseystietoisuus on tietoisuuden taso, jossa koetaan ja ymmärretään kaiken olevan Yhtä. Sielun kokemassa maailmassa ei ole olemassa erillisyyttä. Tältä tietoisuuden tasolta katsoessamme, asiat näyttäytyvät aika paljon erilaiselta. Ymmärrämme myös, että Maailma on peili itsestämme.

aamukaste%20kapea-me.jpg

Luojan Valo Healing

Ota yhteyttä: info@luojanvalohealing.fi

tai p. 040 705 9745

Copyright Luojan Valo Healing. Kaikki oikeudet pidätetään. Rekisteriseloste.