leaves-me.jpg

MIRA

Mira%20kehykset-me.jpg

     Olen opiskellut erilaisia ener­gia­hoi­to­me­ne­tel­miä ja olen Enkeli-energiahoitaja.

     Lapsuudestani saakka olen ollut hyvin syvällinen. Minua kiinnosti erityisen paljon pohtia, mikä on Elämän syvin tarkoitus? Mietiskelin tätä asiaa luonnon äärellä. Luonto näyttäytyi minulle elävänä, moniulotteisena olentona, jonka kanssa kävin tietoista dialogia. Minulla oli myös sisäinen tieto siitä, että olen Sielu ja että Jumala on minut luonut.

     Mietin, kuka minä oikein syvimmiltäni olen?  Ajattelin vastauksen kysymykseeni löytyvän Alkulähteeltäni, Luojaltani, joka on luonut minut ja kaiken Elämän.

     Elämäni oli jokseenkin haasteellista lapsuudessani, mutta tunsin oloni turvalliseksi ja kotoisaksi hengellisten laulujen ja rukousten äärellä, joita päiväkodissa oli ohjelmassa. Sain tämän kautta jonkinlaisen kosketuksen Jumalaan. Halusin oppia tuntemaan Jumalan. Ja siten itseni. Vanhempani eivät olleet hengellisiä, joten kotini tausta ei ollut vaikuttimena kutsuuni olla Jumalan äärellä.

     Eräänä päivänä päiväkodissa ollessani otin rukouksella Jumalaan yhteyden, nämä äskeiset kysymykset mielessäni. Jumala vastasi minulle: ”Tervetuloa yhteyteen Jumalan kanssa. Hyvä juttu kun rohkenit ottaa minuun yhteyden. Sinun on tarpeetonta pelätä minua, sillä olen Ehdotonta Rakkautta. Siten voitkin alkaa kutsua minua. Olen Ehdoton Rakkaus.”

trail-4107573_1920-me.jpg

     Tästä alkoi esoteerinen sisäinen matkani Luojan kanssa. Keskustelut Luojan kanssa tapahtuivat selväkuulon, selvätunteen, selvänäön ja selvätiedon kanssa, jotka lapsuudesta asti ovat olleet minulla auki, suureksi avukseni.

     Olin yhteydessä myös Korkeampaan itseeni. Korkeampaa itseä voisimme kutsua Korkeammaksi Viisaudeksi ja joka on Sielun Ykseystietoisuutta. Tämä tietoisuuden taso on mielen tavoittamattomissa. Mieli ymmärtää olemassaolomme vain kehon tietoisuuteen saakka, mutta todellinen olemuksemme on ikuinen.

     Kävin tietoisia keskusteluja yhteydessäni Jumalaan ja Korkeampaan itseeni. Käytin lähes kaiken vapaa-aikani yhteyden äärellä. Sain tämän yhteyden kautta nähdä ja oppia Elämän syvemmästä olemuksesta ja tarkoituksesta, joka on Sielun Ykseystietoisuutta. Luoja näytti minulle myös Sielun suunnitelmaani, joka on todentunut täysin elämässäni. Minulle kerrottiin myös Elämäntehtävästäni, joka olisi aikuisena auttaa ihmisiä yhteydessäni Luojaan. Oli huojentavaa kuulla, että minulla olisi jokin tehtävä, mutta samalla se tuntui myös pelottavan suurelta. Luoja kertoi, että tulisin saamaan ohjausta ja opetusta asian suhteen ja niin asiat ovat olleet. Elämäntehtäväni olen tavoittanut aina myöskin sydämessäni olevana pohjattomana kutsumuksena auttaa ihmisiä henkisesti ja kertoa Todellisesta olemuksesta ja joka on ollut osana myöskin kutsua auttaa Äiti Maata. – Kaikki kärsimyksemme, myös tämän planeetan, johtuvat erillisyyden uskomuksestamme.  


MILLAISTA TUKEA JA OHJAUSTA OLEN SAANUT LUOJALTA:

     Olen saanut ohjausta voimavarojeni hallintaan ja ih­mis­suh­de­haas­tei­siin. Minua on autettu vapautumaan haitallisista sidoksista erilaisissa asioissa, vapautumaan vääristyneestä identiteetistä, ohjelmoinneista, uskomuksista yms., jotka ovat pitäneet minua kiinnitettyinä kärsimykseen ja draamaan. Tämä kaikki on ollut osaltaan mielen rakenteiden ymmärtämistä ja vapautumista erillisyyden uskomuksesta. Olen kanavoinut ja saanut yhteyden kautta apua myös kokonaisvaltaisesti terveyteeni sekä saanut opetusta Luojalta terveyteemme liittyvistä seikoista. ”Kehonkoodeja”. 

     Keskustelut Luojan kanssa ovat ennen kaikkea ohjanneet minua yhteyteen itseni kanssa, sekä kokonaisvaltaiseen itsetuntemukseen itsestäni ja Todellisesta olemuksestani. Yhteys Luojaan on ollut myös suoraa ylös­nouse­mus­pro­ses­sia­ni Alkulähteeseen. Kotimatkaani. Voimme lopulta ylösnousta vain Jumalaan. Alkulähteeseemme. Palata Kotiin – kun aika on. Elämämme on ylös­nouse­mus­pro­ses­sia.

Luoja on Ehdotonta Rakkautta. Armoa. Sinun on tar­pee­ton­ta pelätä, että Luoja tuo­mit­sisi sinua, olivatpa aja­tuk­se­si mitä tahansa itsestäsi. – Luojan Rakkaus sinua kohtaan on ab­so­luut­tis­ta sekä rajatonta!

Olen saanut ohjeistuksen Luojalta tulkitsemani ohjauksen tai opetuksen yhteyteen:

"Jokaisen Luojalla on oikeus olla olemassa, on tämä millainen Luoja tahansa. Luoja haluaa toteutua ehdottoman Rakkauden ja Vapauden Luojana, joka sallii jokaisen tulla Vapaan tahdon lakia kunnioittaen, Luojansa ja oman kokemuksensa äärelle, kokea ja sanoittaa itsensä.”


Luoja haluaa kertoa sinulle että vaikka viesti tai ohjaus tulisi Häneltä, 

olet vapaa tekemään aina omat päätelmäsi ja valintasi! 

Luojan tarkoitus ei ole sitoa sinua. 

Sinulla on ehdoton Vapaus kokea itsesi.

Ter­ve­tu­loa pal­ve­lui­de­ni ja Eh­dot­to­man Rakkauden äärelle!

aamukaste%20kapea-me.jpg

Luojan Valo Healing

Ota yhteyttä: info@luojanvalohealing.fi

tai p. 040 705 9745

Copyright Luojan Valo Healing. Kaikki oikeudet pidätetään. Rekisteriseloste.